Hopp til innhold

Krav om tilgjengelighetserklæring og universell utforming for offentlige virksomheter

Krav om tilgjengelighetserklæring og universell utforming for offentlige virksomheter

Krav om tilgjengelighetserklæring og universell utforming for offentlige virksomheter innen 01.02.2023

Av Roger Steinbakk, 05.09.2022

Hvordan er ditt nettsted tilpasset mennesker med nedsatt funksjonsevne (f.eks. dysleksi, nedsatt syn, nedsatte kognitive evner, fargeblindhet)? Svaret må publiseres i en tilgjengelighetserklæring på nettstedet. Dette blir lovpålagt, og Tilsynet for universell utforming av ikt kommer til å kontrollere om virksomhetene har publisert erklæringene på sine nettsteder til den 1. februar 2023.

En tilgjengelighetserklæring er et skriv som beskriver virksomhetens vurdering av universell utforming på det aktuelle nettsted. Det vil gjelde både for intranett og ekstranett. Digdir kommer med en løsning for denne erklæringa i siste kvartal av 2022, som blir obligatorisk å bruke. Offentlige virksomheter vil få tilsendt PIN-koder og informasjon om innlogging til uustatus.no fra begynnelsen av oktober.

Tilgjengelighetserklæringa lages fortrinnsvis for brukerne av nettstedet, som da kan finne ut hva som er tilgjengelig og ikke på nettsida. Erklæringa gjør det også lettere å eventuelt sende klage til virksomheten, eller til Diskrimineringsnemda, dersom noe ikke er som det skal.

Hva med privat sektor?

Privat sektor skal ikke ha tilgjengelighetserklæring for sine nettsider. Men i de tilfeller offentlig sektor tilbyr tjenester gjennom private aktører, må det finnes en erklæring på det aktuelle nettstedet.

Hvem kan teste virksomhetens nettsted?

Den offentlige virksomheten har selv ansvar for at erklæringen blir utarbeidet, men kan leie inn hjelp fra private aktører til å utarbeide deler av eller hele tilgjengelighetserklæringen dersom de har behov for det. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker bistand til å utarbeide tilgjengelighetserklæring til ditt nettsted.

Noen unntak

Dersom virksomheten mener det er for krevende å gjøre enkelte typer innhold universelt utformet, kan det gis visse unntak. Faktorer som spiller inn her vil være virksomhetens størrelse/ressurser, virksomhetens karakter, effekten av å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelser og kostnader ved universell utforming. Uutilsynet legger imidlertid vekt på at manglende prioritering, tid eller kunnskap hos virksomheten som klar hovedregel ikke er tilstrekkelig.

Et spesifikt unntak for selve nettstedsdokumentene er at dokumenter som er publisert før 1. februar 2022, og som ikke er nødvendige for "aktive administrative prosesser", ikke er omfattet av kravene til universell utforming.

Hva skjer om man ikke har klar tilgjengelighetserklæring innen 1. februar 2023?

Tilsynet kommer i 2023 kun til å kontrollere om virksomhetene har publisert tilgjengelighetserklæring på sine nettsteder innen 01.02.2023. På sikt kan manglende erklæring føre til pålegg om retting og dagbøter.

Høsten 2021 ble Universitetet i Bergen (UiB) tillagt ei dagbot på 150 000 kroner, etter at det ble avdekket feil på deres digitale eksamensløsning og nettsidene deres. Den digitale eksamensløsningen kunne ikke brukes av alle, og brøt derfor med likestillings- og diskrimineringsloven.

Seks steg til ferdig tilgjengelighetserklæring

Uutilsynet har selv laget en guide for hvordan man lager tilgjengelighetserklæring, her vil du få inngående veiledning i prosessen. Kort oppsummert dreier det seg om:

  1. Virksomheten må sette seg inn i krav om universell utforming.
  2. Virksomheten skal teste nettsiden opp mot de 47 krava i regelverket. 35 krav i WCAG 2.0. 12 krav i WCAG 2.1.
  3. Innlogging for tilgjengelighetserklæring (løsningen for uustatus.no er enda ikke tilgjengelig for pålogging før siste kvartal av 2022).
  4. Fyll ut skjemaet for tilgjengelighetserklæring. Når løsningen blir tilgjengelig vil det være steg fra A til F, hvor steg F genererer en URL/internettadresse som skal publiseres på aktuelt nettsted.
  5. Publiser tilgjengelighetserklæringa. Når URL-en er opprettet, skal virksomheten publisere denne adressen på nettsiden. Lenken skal ligge på forsida av nettsida den gjelder.
  6. Oppdater tilgjengelighetserklæringa. Virksomheten kan når som helst logge inn og endre informasjon i tilgjengelighetserklæringa. Den skal oppdateres minst én gang i året, og ved større endringer på nettstedet.

Dersom virksomheten ikke publiserer og årlig oppdaterer tilgjengelighetserklæringa, kan det pålegges pålegg om retting og dagbøter.

Eksempel på tilgjengelighetserklæring som ligger ute allerede nå

Etter et kjapt googlesøk kan vi se at flere offentlige nettsteder er i gang med gode tilgjengelighetserklæringer. UDI har tilsynelatende laget en god og velforklart vurdering av universelle utforming for sitt nettsted, om hva som funker og hva de jobber med å forbedre.

Berg Nettsystemer kan hjelpe deg med din tilgjengelighetserklæring

Vi har kompetanse på universell utforming. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker bistand til å utarbeide tilgjengelighetserklæring til ditt nettsted.