Hopp til innhold

Roger Steinbakk

E-post: roger@nettsystemer.no
Telefon: 411 29 914

Roger er front-endutvikler og jobber både med web og mobilapper. Han er særlig opptatt av brukervennlighet og universell utforming, og tester at systemene oppfører seg som de skal. Han har tidligere undervist i informasjonsteknologi på videregående skole, og fra 2021 gikk han fullt inn for å arbeide med systemutvikling. Med sin erfaring fra arbeid med mennesker og opplæring, utformer han brukervennlige brukergrensesnitt som er tilpasset de aktuelle målgruppene.

Roger har satt seg inn i mange formalkrav til nettsider, slik som krav om universell utforming og krav om egenerklæring for offentlige nettsider fra og med februar 2023. Han kan hjelpe kunder med hvilke krav de må oppfylle og opplysninger de må dokumentere på nettsiden.

Videre har Roger kompetanse på testing av nettsider, både automatisert testing av API og brukergrensnitt, brukertesting, og ytelsestesting med JMeter og Microsoft Azure. Han vil hjelpe deg å avdekke feil og svakheter, slik at du får en sikker, stabil og god nettløsning for dine brukere.